ธุรกิจจำนวนมากต้องอาศัยสื่อด้านการตลาด เพื่อให้บริษัทหรือองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการเลือกสื่อแต่ละชนิด องค์กรต้องกำหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ทั้งกลุ่มเป้าหมาย จำนวนการเข้าถึง ความถี่ ผลกระทบ และความต่อเนื่องจากการใช้สื่อ ด้วยสื่อแต่ละชนิดที่ประสิทธิภาพไม่เหมือนกัน ในการสาธิต การแสดงด้วยภาพ การอธิบาย การสร้างความน่าเชื่อถือ รวมถึงสีสันในการนำเสนอ

ฉะนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่สื่อแต่ละประเภทจะสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ครบทั้งหมด เพราะสื่อแต่ละประเภทย่อมมีข้อดี-ข้อด้อย แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทตั้งเป้าไว้ ขณะที่งานแสดงสินค้า ซึ่งพบประวัติการจัดในยุโรปมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 จนถึงทุกวันนี้ ยังมีจุดที่สร้างความแตกต่างเมื่อเทียบกับสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้แก่

  1. งานแสดงสินค้านั้นเป็นเวทีรวมผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้แสดงสินค้ามีโอกาสพบลูกค้าแบบเข้าถึงตัว ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจของการทำธุรกิจ รวมถึงโอกาสในการพบลูกค้าที่ปกติอาจเข้าพบยาก หรือไม่มีโอกาสไปพบ เช่น ลูกค้าจากต่างประเทศ ช่วยให้พนักงานขายสามารถเข้าถึงจำนวนลูกค้าได้มากกว่า ในเวลาที่สั้นกว่า และใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงต่อครั้งที่ต่ำ

  1. ผู้ชมงานมีโอกาสที่จะเข้าถึงการสาธิตสินค้าและการบริการด้วยทุกประสาทสัมผัส ทั้งการเห็น การได้ยิน การรับรส การได้กลิ่น และการสัมผัส ตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่มีข้อจำกัดในการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ไวน์ เครื่องเสียง

  1. งานแสดงสินค้าเป็นช่องทางในการเข้าถึงตลาดได้โดยตรง ด้วยงานแสดงสินค้าประเภท Trade fair นั้น ช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดเป้าหมายการเจาะตลาดไปที่ประเภทของผู้มาชมงานได้

  1. งานแสดงสินค้าสร้างโอกาสให้ผู้แสดงสินค้าได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความเห็น และยังเป็นการสร้างเครือข่ายของโอกาสทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพกว่าการขายแบบปกติทั่วไป ซึ่งช่วยในการเข้าใจทัศนคติและปัญหาของลูกค้า สามารถชี้แจงข้อข้องใจของลูกค้าได้ ทั้งยังเสริมสร้างกำลังและโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่ทีมขายได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามงานแสดงสินค้าบางประเภทอาจจะไม่เหมาะต่อบริษัทที่มุ่งเน้นยอดขายที่เกิดภายในงาน แม้งานแสดงสินค้าจะเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบปะกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดการซื้อขายกันในทันทีทันใดเสมอไป เพราะอาจเป็นการสร้างโอกาสในระยะยาว รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์และองค์กรในอนาคต