TTF ชวนค้นหาคำตอบ “ตำถาด: Time of Togetherness” ในงานสถาปนิก’66  25 – 30 เมษายน 2566  ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

TTF ชวนค้นหาคำตอบ “ตำถาด: Time of Togetherness” ในงานสถาปนิก’66 25 – 30 เมษายน 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ใกล้เข้ามาทุกทีกับงานสถาปนิก’6…

UNHCR มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ ทีทีเอฟ ที่เป็นส่วนนึงในการสนับสนุนการทำงานด้านมนุษยธรรม

UNHCR มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ ทีทีเอฟ ที่เป็นส่วนนึงในการสนับสนุนการทำงานด้านมนุษยธรรม

คุณทิวาภรณ์ กาญจนมยูร ผู้จัดกา…