Building & Construction

Building & Construction

ด้วยประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจด้านวัสดุก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์มาอย่างยาวนาน บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสถาปนิก (Architect Expo) งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ-ก่อสร้าง-ตกแต่ง จากผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก และกระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยีไปใช้กันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ประกอบการได้พบกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เวลาและงบประมาณที่ประหยัดและคุ้มค่าที่สุด 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำ BuilderNews สื่อออนไลน์ที่นำเสนอเรื่องราวในแวดวงก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ก่อสร้างอย่างครบวงจร ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค

จุดเด่นของ BuilderNews คือการมุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง รวมถึงเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างอาคารเป็นหลัก ในลักษณะเป็น Showcase ผ่านผลงานโครงการก่อสร้างที่น่าสนใจ พร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องราวไลฟ์สไตล์ด้านสถาปัตยกรรมในชีวิตประจำวัน และเกร็ดความรู้ทั่วไปของแวดวงก่อสร้าง ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย