Design & Creativity

Design & Creativity

เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าในธุรกิจด้านการออกแบบนั้นยังขาดตัวเชื่อมที่สำคัญระหว่าง นักออกแบบ และผู้ที่ต้องการใช้บริการ หรือกำลังมองหานักออกแบบ DesignerHub จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการรวบรวมข้อมูลนักออกแบบ และผลงานออกแบบสุดสร้างสรรค์ ด้วยการเปิดโอกาสให้นักออกแบบทุกสาขา เข้ามาสมัครสมาชิก และสร้าง Portfolio ของตัวเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างโอกาสให้นักออกแบบได้เผยแพร่ผลงานไปยังกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมให้นักออกแบบได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตลอดจนกระตุ้นให้มีการใช้บริการของนักออกแบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ DesignerHub ยังเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจด้านการออกแบบ ผ่านข้อมูลในรูปแบบข่าวสาร บทความที่น่าสนใจ เพื่อให้นักออกแบบและผู้ที่สนใจสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงาน

นอกจากสื่อออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูลและผลงานของนักออกแบบแล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการรับจัดอีเว้นท์หรือกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของเหล่านักออกแบบและบุคคลในแวดวงเพื่อมาพบปะ แลกเปลี่ยนมุมมอง และต่อยอดทางธุรกิจอีกด้วย สำหรับอีเว้นท์ที่ผ่านมา ได้แก่

Designerhub Pavillion

Designers’ Festival 2019