Building & Construction

Building & Construction

ด้วยประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจด้านวัสดุก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์มาอย่างยาวนาน บริษัทฯ จึงได้จัดทำ BuilderNews สื่อออนไลน์ที่นำเสนอเรื่องราวในแวดวงก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ก่อสร้างอย่างครบวงจร ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค

จุดเด่นของ BuilderNews คือการมุ่งเน้นนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง รวมถึงเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างอาคารเป็นหลัก ในลักษณะเป็น Showcase ผ่านผลงานโครงการก่อสร้างที่น่าสนใจ พร้อมทั้งสอดแทรกเรื่องราวไลฟ์สไตล์ด้านสถาปัตยกรรมในชีวิตประจำวัน และเกร็ดความรู้ทั่วไปของแวดวงก่อสร้าง ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย


Our Portfolio of Events