คุณทิวาภรณ์ กาญจนมยูร ผู้จัดการฝ่ายระดมทุน แผนกส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ คุณศุภแมน มรรคา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานด้านมนุษยธรรมกับ UNHCR เพื่อเป็นพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิต ผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่น และบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยและทั่วโลก